מילות השיר:
מחיה מתים ברחמים רבים
סומך נופלים ורופא חולים
ומתיר אסורים

מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך
מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה