מילות השיר:
טוב להודות לה'
ולזמר לשמך עליון
טוב להודות לה'
ולזמר לשתמך עליון
להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות
עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכינור
להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות
עלי עשור ועלי נבל עלי הגיון בכינור בכינור