מילות השיר:
יום שישי בערב
אצל משפחת צנעני
חגיגי הכרם ובלב חרדת קודש

ומתוך המטבח ניחוחות עולים באים
את אמא נשבח כי הנה מה טוב ומה טעים

תשתה קצת נענע עם התה
או אולי חוואג' בקפה
ואז תסכים איתנו
שהחיים אצלנו הם דבר יפה

יום שבת בבוקר
אצל משפחת צנעני
ומבית הכנסת סלסולים נשמעים
כשרק עולה היום אני מוכן ומזומן
לומר שבת שלום ולשוב אל מטעמי תימן

יום שבת בערב
אצל משפחת צנעני

השבת עוברת וברוך המבדיל