מילות השיר:
האל המלך הרחמן
ישלח משיחו הנאמן

אב הרחמן שמע קולנו
שלח בן דוד ויגאלנו
נשוב לציון עיר קדשנו
ונשלט בה ביד רמה

חביבי יה חביבי
האל המלך הרחמן
ישלח משיחו הנאמן

שמה נתאסף בעיר הבירה
ומחדש ישמע קול שירה
ואז נדליק את המנורה
בבית שוכן מעונה

חביבי יה חביבי
האל המלך הרחמן
ישלח משיחו הנאמן

ראה בעני ישראל עמך
והשיבם נא לגבולך
ואז יראה כל זכורך
שלש פעמים בשנה

חביבי יה חביבי