מילות השיר:
בתוכי אני לא לבדי
יש מלחמה ביני לביני
אחד אומר אתה בעצם כזה
שני אומר אתה משתנה
פזמון:
אל מי לשמוע במי להאמין
מגלה עוד פעם שגם בתוכי בפנים
יש מאבק בין הטוב לרע
ומה שעלי זו הבחירה

קול אחד אומר לי אתה לא מסוגל
אני חושב אולי צודק אולי חבל
קול שני בתוכי מיד מגיב
הוא אותך מטעה אליו אל תקשיב

לפעמים זה כה מטעה
אני באמצע בין זה לבין זה
אין ברירה תמיד צריך לבדוק
מי קרוב אלי ממי אני רחוק