מילות השיר:
כשאי אפשר כשמיותר
להגיד תמיד אותו דבר
מה יהיה מחר
בעת קשה בעת צרה הלב אומר שאין ברירה
יוצא אליך בתפילה

פתח ליבי באהבתך
ותלמדיני מתורתך
תן דרכי אל הטוב ליבי אל האור
ותזכי ני תורתך לשמור
פקח עיני לישועתך
יזרמו מעיינות השמחה
ואז אוכל לאהוב
אמצא את הטוב
ואני אותך לא אעזוב

מרגיש כזר מנוכר
עוד לא מאושר רחוק מהעבר
זה לא נגמר
כמעט נשבר
עגום ומהורהר
מביט אל המחר