מילות השיר:
ותזכנו לכל ההבטחות ולכל הנחמות שהבטחתנו על ידי נביאך הקדושים, ותחזקנו ותאמצנו לנצח