מילות השיר:
אל נבקש הכל לדעת
אל נסתקרן לגבי המחר
יש לפעמים שסיבה לא נודעת
יש לפעמים שנסתר הדבר

יש דברים נסתרים
לא נבין לא נדע
נעשה גם דברים בלי סיבה
לא צריך כל דבר
לחקור ולשאול
לפעמים גם מותר
לא לדעת הכל.

יש בודאי דברים שעשינו
ישנם כאלה לא מעטים
אם עדיין סיבה
בכל זאת לא גילינו
אולי נגלה סיבתם בעתיד