מילות השיר:
אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי
אם לא אעלה את ירושלים
על ראש שמחתי