מילות השיר:
ברוך המלמד תורה לעמו ישראל.
תלמידי חכמים מרבים תורה,
תלמידי חכמים מרבים שלום,
מרבים תורה ומצוות.