מילות השיר:
מתי מתי יבוא גואל
מתי מתי אני שואל

עורי עורי התעוררי לבשי בגדך
כמו השחר מפציע נזר תפארתך
כי כלו כל הזמנים וגם הבירורים
ואפילו צחצחנו את הכפתורים

אנחנו קשורים ביחד זה עם זה
לגלות אור ושפע בעולם הזה
הנה זה אחר כתלינו מחכה לעת
הנה זה בא אלינו מם שין יוד חית

מתי מתי יבוא גואל...

שובי שובי ונחזה בך
כבר הגיע הזמן לשוב אל ציונך
קול דודי הנה זה בא קול מבשר ואומר
את ליבנו בקול שופר הוא יעורר

העבודה מלמטה את פריה נתנה
ירושלים של מעלה עומדת מוכנה
קומו קומו עמדו הכן לקראת העת
הנה זה בא אלינו מם שין יוד חית

מתי מתי יבוא גואל...