מילות השיר:
ריבונו של עולם הריני בא לפניך
להלל ולשבח גדולת רחמנותייך
איך שלחת לנו רועה נאמן
שיאסוף אותנו, הכבשים התועות וייקח אותנו אליך.
אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו
נחל נובע מקור חכמה
אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו
נחל נובע מקור שמחה

ריבונו של עולם הריני בא לפניך
להלל ולשבח גדולת רוממותך
איך שלחת לנו רופא נאמן
שירפא אותנו ויחבוש פצעינו ויישא אותנו אליך.

אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו
נחל נובע מקור חכמה,
אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו
נחל נובע, מקור שמחה
אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו
נחל נובע, מקור חכמה
אשרינו, אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו
נחל נובע מקור שמחה!

ריבונו של עולם הריני בא לפניך
להלל ולשבח שפע חסדיך
איך נתת לנו צדיק יסוד עולם
שיישר ליבנו ויחזיר שכלינו
ויידבק אותנו בך!

אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו
נחל נובע, מקור חכמה
אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו
נחל נובע, מקור שמחה!
אשרינו, אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו
נחל נובע, מקור חכמה
אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו
נחל נובע מקור שמחה