מילות השיר:
באתי לפניך, בורא כל העולמות
שתעשה לי טובה ותצמיח לי פאות
יפות....גאות...גולשות....
באתי לפניך משאול התחתיות
מה זה בשבילך
להצמיח לי פאות
יפות...גאות....גולשות....

ואני אשמח שאני יהודי
ואני אשמח שאני דתי
ואני אשמח שאני ברסלב
ואני אשמח שאני
נ נח נחמ נחמן מאומן

ואמר הקדוש רבי נחמן מברסלב
שמי שיבוא אצלי
לציון הקדוש באומן בראש השנה
ויתן פרוטה לצדקה
ויגיד את התיקון הכללי
אני אעבור לאורך ורוחב הגיהנום
ואמשוך אותו מהפאות
החוצה

האש שלי תוקד עד ביאת משיח
ממני עד משיח לא יהיה חידוש
והניסיון של כל הגדולים הוא אצלי

אז באתי לפניך, בורא כל העולמות
שתעשה לי טובה ותצמיח לי פאות
יפות....גאות...גולשות....
באתי לפניך משאול התחתיות
מה זה בישבילך
להצמיח לי פאות
יפות...גאות...גולשות....

ואני אשמח שאני יהודי
ואני אשמח שאני דתי
ואני אשמח שאני ברסלב
ואני אשמח שאני
נ נח נחמ נחמן מאומן....