מילות השיר:
כן יבנה בית המקדש שיבנה בית המקדש
כל עמך ישראל ירננו ויגילו בך
שיבנה בית המקדש, שיבנה בית המקדש
כל עמך ישראל ירננו ויגילו בך

ותחזינה עינינו בשובך לציון
זה לא חלום, זו מציאות לא דמיון,
בשובך לציון זה לא חלום זו מציאות לא דמיון.

שיבנה בית המקדש, שיבנה בית המקדש
כל עמך ישראל ירננו ויגילו בך
שיבנה בית המקדש, שיבנה בית המקדש
כל עמך ישראל ירננו ויגילו בך

ותחזינה עינינו בשובך לציון...