מילות השיר:
בן אדם צריך לעבור בעולם הזה
כמה בלבולים
כמה מכשולים
כמה גלגולים
עד שהוא תופס ש...

בן אדם צריך לעבור בעולם הזה
על גשר צר מאוד
והאמת חדה
כחוט השערה

והעיקר זה ש...
לא יפחד כלל
צריך לשמוח
ולא לשכוח
כי מה אני בכלל

יש הקב"ה
יש רק הקב"ה
בעצם יש רק
הקב"ה

בן אדם צריך לעבור בעולם הזה
כמה בלבולים
כמה מכשולים
כמה גלגולים
עד שהוא תופס ש...

דין וחסד חום וקור
יבש ורטוב
חושך ואור
דומם צומח חי מדבר
הכל זה רק...

להתנסות בתאוות
של שבעים אומות
לשגות בדמיונות
ואמונות כזביות
לחקור ולמצוא
לשאול ולדרוש
כדי להבין בסוף ש...

יש הקב"ה
יש רק הקב"ה
בעצם יש רק
הקב"ה

ויש אחד שתפס
שכל העניין
הוא אחדות אחת פשוטה
קראו לו אברם
והוא בא מאור כשדים
והוא שמע את הקול
שאומר לו "לך לך"
ובזכותו רק בזכותו
אני שר עכשיו
מה שאני שר עכשיו

בן אדם צריך לעבור בעולם הזה
כמה בלבולים
כמה מכשולים
כמה גלגולים
עד שהוא תופס ש...

יש הקב"ה
יש רק הקב"ה
בעצם יש רק
הקב"ה