מילות השיר:
לכל אדם יש נפש אלוקית
ונפש בהמית
וכל עניין הבחירה
הוא מי מן השניים יוכרע
וממש בכל דקה
המלחמה בעיצומה
בכל עת של ניצחון
נמשך חוט של חסד עליון

אור אין סוף
אור אין סוף
אור צחצחות
אור אין סוף

לכל אדם יש יצר טוב
ויצר רע
כי זה מול זה ברא אותם
והכל בשביל הבחירה

אף אדם לא נהנה
אלא מעמל כפיו
ולכן המאבק
כי רצה להיטיב עם ברואיו

אור אין סוף
אור אין סוף
אור צחצחות
אור אין סוף

הסר ממני גאווה
הסר ממני תאווה
תן פשיטות ויושר
תן תמימות וענווה

כי רק אז אני
אוכל לדור איתך
כי רק אז אני
אוכל לשמוח בעולמך