מילות השיר:
אין לי שום דבר בעולם הזה אין לי כסף אין לי מניות
אין לי עניינים וחשבונות אין לי עסקים וחנויות
אין לי חסכונות או אוניות
אבל כל העולם הוא שלי כי בראת אותו בשבילי
בכל מקום שבו אני הולך שם אתה נמצא ומולך
בכל מקום שבו אני הולך שם אתה נמצא ומולך

מתי אוכל לשיר רק בשבילך, לנגן למענך
כמו דוד המלך ששר לו בשדות ולא היה אכפת לו מגוליית
או מדובים ואריות.
אבל כל העולם הוא שלי כי בראת אותו בשבילי
בכל מקום שבו אני הולך שם אתה נמצא ומולך
בכל מקום שבו אני הולך שם אתה נמצא ומולך