מילות השיר:
וזה בחינת כלי זמר שמנגנין ביד
שעל ידי זה שורה הנבואה על נביאים
כמו שכתוב (מלכים ב' ג') "קחו לי מנגן" וכו'
כי הכלי הוא התאספות הרוח
והוא מעורב טוב ורע...וצריך להיות יודע נגן
שידע לקבץ וללקוט ולמצוא חלקי הרוח אחת לאחת
כדי לבנות הנגון היינו השמחה...
כי צריך לעלות ולירד ביוד על הכלי שמנגן
כדי לכוון לבנות השמחה בשלימות