מילות השיר:
כל יום אתה נברא
ניתנת בידך בחירה
אם רק תשכיל אותו לחיות
תמצא ניסים והפתעות

כל יום בא עם חידה
יש שיר מעבר לפינה
תקשיב קרוב אל עצמך
השיר הזה הוא בשבילך

תמיד אפשר לדחות
תמיד יש קושיות
אבל עכשיו נכון לקום ולעשות
את החלום לטוות

היום חולף מהר
מעבר לגדר
כנס לשם תראה יש פרי שמסתתר
לפני שיגמר

אין סוף להכנה
למשהו שטרם בא
היום אם בקולו תשמע
היום אם בקולו תשמע היום איך שאתה