מילות השיר:
מה יתרון
לאדם בכל עמלו
שיעמול תחת השמש
תחת השמש אין יתרון
אבל למעלה מן השמש
יש יתרון