מילות השיר:
א-ל הורית לנו
לומר שלש עשרה
וזכר לנו היום
ברית שלש עשרה
כהודעת לעניו מקדם
כמו שכתוב
וירד השם בענן
ויתיצב עמו שם
ויעבור השם על פניו ויקרא
השם השם