מילות השיר:
אנא עבדא דקודשא בריך הוא דסגידנא קמיה ומקמיה דיקר אורייתה בכל עידן ועידן.