מילות השיר:
עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים
ואיש משענתו בידו מרוב ימים
ורחובות העיר מלאו ילדים וילדות משחקים ברחובתיה