מילות השיר:
הולך בדרך אחת בדרך של אמת
לשמור שבועה שנשבעתי לפני בואי לכאן
לא משכנוע עצמי לא מדמיון ורוח שהיא לא טהורה
התבוננות פנימית מוצא במה שנמצא

זאת הדרך אשמור בה מרחב בה יש אור
נר לרגלי קרן אור
מים חיים לב טהור
זאת הדרך אשמור

כי כן ישמע ליבי חכמה
חכמה המדוברת בה
עמוד האור למי שבאמת פונה לשמוע לקולה
לנפשי בדרך שעולה

זאת הדרך אשמור...
הולך בדרך אחת בדרך של אמת