מילות השיר:
אנא מזרעא דיוסף דלא שלטא ביה עינא בישא
בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור.