מילות השיר:
אחד יחיד ומיוחד, היה הווה ויהיה
מי הוא זה? ואיזה הוא?
זה אבינו שבשמים