מילות השיר:
בלבבי משכן אבנה להדר כבודו ובמשכן מזבח אשים לקרני הודו ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה ולקרבן אקריב לו את נפשי את נפשי היחידה.