מילות השיר:
אל תירא, כי יעשיר איש כי ירבה, כבוד ביתו.
כי לא במותו, ייקח הכול, לא יירד אחריו כבודו.