מילות השיר:
מציל עני
מחזק ממנו
ועני ואביון מגוזלו

שועת עניים
אתה תשמע
צעקת הדל
תקשיב
ותושיע