מילות השיר:
אלפיים שנה גלות איומה
צרה ושביה
שואה נוראה ובכל זאת
אנו להשם וענינו להשם
רבונו של עולם
אתה הבטחתנו בחסד עולם
אתה סובבתנו אל ארץ זבת חלב ודבש
מהרה יבנה המקדש.

פזמון:
הוא שלח את בניו
לחברון לחזק שם את
עיר האבות
בכח מעשיו הגיד לעמו
שלא יבוא עוד זר
לשכון בנחלתו

בזכות אבותינו אותנו
גאלת ארץ אבות לזרים
לא נתת
עם סגולה מכל העמים
לתורתך נאמנים