מילות השיר:
רצה השם אלוקינו
בעמך ישראל
ולתפילתם שעה
והשב את העבודה לדביר ביתך,

פזמון:
ואשי ישראל ותפילתם
מהרה באהבה תקבל ברצון
ותהי לרצון תמיד
עבודת ישראל עמך