מילות השיר:
דרשו השם בהימצאו קראהו בהיותו קרוב
פתחו הלב לעומתו אמרו אמת קוו לטוב
למדו למוד בכל מקום הפיצו אור בשרו שלום
דרשו אמת הצדיקו דין חברו את כל ההפכים
ידענו כבר ימים קשים אותנו לא מייאשים
ומרחוק קולות של מלחמה
דרשו השם בהימצאו קראהו בהיותו קרוב
פתחו הלב לעומתו אמרו תפילה תביאו טוב
ואין דבר ללא תכלית ויש שכר באחרית
עמדו זקוף עד בוא האור כי יש עוד דרך לעבור