מילות השיר:
בין ארבע קירות יושב ומכוון עצמי לדיכאון
בין כמה ברירות בררתי לעצמי כזו של שיגעון
דרך התריסים מביט אל העולם ולא מבין דבר
חושך אין סופי למרות הפנסים שמאירים מעל
נשמה חופשית ורוח חרישית
אסגור את החלון אולי אוכל לישון
אבא תן לי יד איך אוכל לבד
לחפש אותך בתוך החשכה
אבא תן לי יד איך אוכל לבד
לבקש אותך בתוך ההפיכה מתוך החשיכה
בין ימים רבים יושב ומנסה לברור לי את היום
שבו יהיה אפשר לעמוד לבד ולהגשים חלום
נשמה חופשית ורוח חרישית
אפתח את החלון אולי אוכל לנשום