מילות השיר:
משה זכה וזיכה את הרבים
זכות הרבים תלוי בו
שנאמר צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל