מילות השיר:
קומו ברכו את ה' אלוקיכם מן העולם עד העולם,
ויברכו את שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה