מילות השיר:
הרחמן הוא ישלח ברכה רווחה והצלחה בכל מעשה ידינו
הרחמן הוא יצליח את דרכינו