מילות השיר:
חוקותיה במרה נצטוו באזהרה.
כהררים בשערה, תלויים הלכותיה.
שומרי מצוותיה ינחלו ליום שכולו שבת בציבאותיה