מילות השיר:
בואי בשלום עטרת בעלה
גם בשמחה ובצהלה
תוך אמוני עם סגולה,
תוך אמוני עם סגולה
בואי כלה אוי בואי כלה..
בואי בשלום עטרת בעלה
אוי גם בשמחה אוי ובצהלה
תוך אמוני עם סגולה, תוך אמוני עם סגולה
אוי בואי כלה אוי בואי כלה..
נננ לכה דודי נננ לקראת כלה
נננ פני שבת אוי פני שבת נקבלה