מילות השיר:
מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל
ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך