מילות השיר:
חי ה' וברוך צורי וירם אלוקי צור ישעי
על כן אודך ה' בגויים ולשמך אזמר
מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם