מילות השיר:
מול גלי הים עולים זכרונות
והרוח נושבת מפיחה תקוות
מרחף בדמיון חולם חלומות
איך בלעדיך נותרו דמעות

פזמון:איך ענן גדול השבת
וענן כבד שמרת
לעולמים אותך נזכור
ותבונתך תמיד נשמור

אי שם במרומים אתה נמצא
במלאכים ושרפים אתה נגלה
נשמתך תמיד היתה רחומה
ובצרור החיים תהיה נצורה.
פזמון....