מילות השיר:
על הכל ה' אלוקינו, אמחנו מודים לך, ומברכים אותך,
יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד