מילות השיר:
והיה כעץ שתול על פלגי מים
אשר פריו יתן בעיתו ועלהו לא יבול
וכל אשר יעשה יצליח