מילות השיר:
על-זה היה דוה לבנו
על-אלה, חשכו עינינו על הר-ציון ששמם, שועלים הלכו-בו.

אתה ה' לעולם תשב, כסאך לדור ודור
למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לארך ימים