מילות השיר:
ואני לה' אצפה
הוחילה אלוקי ישעי
ישמעני אלוקי

אל תשמחי אויבתי לי
כי נפלתי קמתי
כי אשב בחושך
ה' אור לי