מילות השיר:
י-ה א-לי וגואלי אתייצבה לקראתך
היה ויהיה, היה והווה, כל גוי אדמתך
ותודה ולעולה, ולמנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים כל קרבנך
זכור נלאה אשר נשאה והשיבה לאדמתך
סלה אהללך באשרי יושבי ביתך.

דק על דק, עד אין נבדק, ולתבונתו אין חקר
הא-ל נורא,באחת סקירה, בין טוב לרע יבקר
ותודה ולעולה...

אדון צבקות, ברוב פלאות, חיבר כל אהלו
בנתיבות לב, ליבלב, הצור תמים פעלו
ותודה ולעולה...