מילות השיר:
שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי?
עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ
אל יתן למוט רגלך, אל ינום שומרך
הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל