מילות השיר:
אנחנו לא מתנתקים
שיוויתי ה' לנגדי תמיד
הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים
אנחנו לא מתנתקים מאבינו שבשמיים
גם אם הם מחליטים אנחנו לא מתנתקים מאבינו שבשמיים