מילות השיר:
חייב אדם להרגיל עצמו להיות בניגון של שמחה,
כי כשאדם יודע, שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא.