מילות השיר:
שירו לה' ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו.
ספרו בגוים כבודו בכל העמים נפלאותיו